Aktivity sdružení PETRKLÍČ

Rok 200925. února od 16:00

Keramika (v DDM)

4. března od 16:00

Keramika – glazování + výroba gel. svíček (v DDM)

10. března

Beseda s p. Kutilovou (Gymnázium v Sušici)

9. dubna od 16:00

Výtvarné práce (v klubovně nemocnice)

16. května 8:00

Zájezd do ZOO Praha (odjezd od gymnázia)

21. května 15:00

Úklid u stacionáře

28. května 9:00

Návštěva školy v Merklíně (odjezd od ZŠ Nuželická)

13. - 14. června

Víkendový pobyt v Petrovicích