Aktivity sdružení PETRKLÍČ

Rok 2012ÚNOR

Základní škola T.G. Masaryka - kroužek vaření - 8x za rok

Základní škola Lerchova - počítače - 8x za rok

30.3.

Základní škola T.G. Masaryka - tvořivá dílna = Velikonoce

DUBEN

Hotel Fialka - servírování

18.5.

DDM Sušice = výroba hlavounů

19.5.

ZOO Ohrada

1.-2.6.

Dny Sušice - stánek

ZÁŘÍ

pout´- stánek

3.11

Lední revue Popelka

LISTOPAD

Každé úterý výroba výrobků na vánoční trhy

3.12.

Mikulášská besídka

16.-17.

Vánoční trhy - stánek