Aktivity sdružení PETRKLÍČ

Rok 20145.2.2014

Členská schůze PETRKLÍČE

6.,13.2.+6.,13.,20.,27.3.+3.,10.,24.4.+15.,22.5.2014

pokračujeme v Tvořivé dílně(v centru SVČ u p. Ptáčkové)

24.+25.5.2014

Sušické slavnosti - stánek

13.- 15.6.2014

Víkendový pobyt v Petrovicích u Sušice

6.9.2014

Sušická pouť - stánek

13.9.2014

Bowling Hotel Pekárna - SUŠICE

25.10.2014

Národní technické muzeum

2.12.2014

Mikulášská besídka = DĚKUJEME studentům sušického gymnázia za krásné představení, které se nám moc líbilo.

15.+16.12.2014

Vánoční trhy - Sušice

AKTIVITY -sítotisk, barvení tašek a polštářů

Rok 2010

Dne 28. ledna proběhla pravidelná výroční schůze Petrklíče. Na programu byla Výroční zpráva za rok 2009, kterou přednesla MUDr. I. Vítovcová, zpráva o hospodaření přednesená paní Z. Růžičkovou a diskuse o programu nového roku, kterou vedla paní J. Hofmanová. Všichni přítomní poděkovali za dlouholetou práci paní Z. Růžičkové, která celých 9 let pracovala pro sdružení jako hospodář. Tuto funkci bude od letošního roku zastávat paní Blažková. Na výroční schůzi byli přítomni také noví členové a byl odsouhlasen program pro jubilejní desátý rok existence Petrklíče.

Rok 2009

Beseda s Mgr. Kutilovou

Pro maminky našich dětí jsme dne 10. března uspořádali besedu s Mgr. Kutilovou na téma "Dospívání a puberta - jak se s tím vyrovnat?".
Velmi otevřená diskuze proběhla v kabinetu výchovného poradce gymnázia. Všechny zúčastněné si akci pochvalovaly a shodly se na dalším pokračování.

Keramika – glazování a výroba gelových svíček

Dne 25. února se konala akce keramika. Vytvořené výrobky jsme následně 4. března naglazovaly. Kromě samotného glazování probíhala také výroba gelových svíček. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili za příjemnou atmosféru a budeme se těšit u dalších společných akcí.

Petrklíč ve druhém pololetí 2009

Po letních prázdninách Petrklíč opět pokračuje ve svých aktivitách. V září 2009 se za krásného slunného počasí uskutečnil autobusový zájezd na hrad Kašperk, návštěva Informačního střediska NP a CHKO Šumava v Kašperských Horách a prohlídka hradu s průvodcem. Tento výlet byl zaměřen na historii. Děti si v Informačním středisku vyzkoušely plstění z ovčí vlny a shlédly filmy o Šumavě. Jednalo se o první společný výlet z připravovaného programu "Šumava pro každého". Na tento projekt, který se skládá ze tří zájezdů, jsme díky vedení ČSOB v Sušici, zastoupené Ing. Stárkovou, získali grant ve výši 19. tis. Kč. Jedná se o hledání dalších podnětů a motivačních prvků pro vnitřní uspokojení a zlepšení života handicapovaných.

Dne 6. 10. 2009 členové Petrklíče s rodinnými příslušníky a přáteli navštívili loutkové představení v Husově sále v Sokolovně. Viděli jsme pohádku O začarované princezně. Kašpárek si pro nás připravil hádanky, zpívali jsme písničky a dokonce všechny loutky přišly mezi děti, které si je mohly zblízka prohlédnout. Poděkování loutkářům za překrásný zážitek. Nakonec všichni dostali na památku obrázek Kašpárka.

V listopadu jsme v Základní škole Nuželická pod vedením paní Chmelenské a Růžičkové pracovali s pedigem. Vyráběli jsme ozdoby a tím jsme si my, dospělí, i děti osvojili spoustu nových dovedností.

Poslední akcí roku je vždycky Mikulášská besídka. Opět se odehrála na den sv. Barbory a studenti gymnázia pod vedením paní Naglmüllerové a Skrbkové předvedli Pastýřskou hru s vlastnoručně vyrobenými loutkami. Besídky se spolu s Petrklíčem zúčastnili také rodiče a děti ze Speciální školy a všem se vánoční příběh velmi líbil.

Poděkování patří všem, kteří se na práci Petrklíče nezištně podílejí:
výboru rodičů, sponzorům, Gymnáziu v Sušici a městu Sušice za pravidelnou finanční podporu našich akcí.

Rok 2008

Petrovice, Penzion Tereza

Jednou z nejúspěšnějších akcí tohoto roku byly 2 společné víkendy v Penzionu Tereza v Petrovicích. První pobyt byl dvoudenní, druhý – zářijový – pro velký zájem třídenní. V pátek jsme se ubytovaly, připravily jsme si program a hned ho také začaly plnit. V červnu se nás sjelo 7 maminek s dětmi a podnikly jsme výlet na koně do Jiřičné, hrály jsme míčové a společenské hry.

Při druhém pobytu jsme se rozhodly pro pobyt delší. Kdo chtěl, mohl přijet již v pátek a odjezd byl v neděli odpoledne. Já jsem přijela v pátek, nejen mně, ale i mým dětem se tam moc líbí. Přijela i Iva se Zdenkou. Ostatní maminy dorazily v sobotu.

Stejně jako při prvním pobytu jsme navštívily koně v Jiřičné. Děti se povozily a moc se jim to líbilo.Cestu tam i zpět jsme absolvovaly pěšky, byla to skvělá procházka. Opět jsme hrály hry, karty, zasmály se. Večer jsme se podívaly na dokument o výrobě Sušického betlému a navštívily jsme dokonce i vinárnu.

Největším zážitkem nejen pro děti byla návštěva bowlingu. Všichni jsme se do hry zapojily s nadšením. V neděli si pak děti nalepily na čtvrtky nasbírané listy. Koláže se moc povedly, všichni si je vzaly na památku domů.

Moc bych chtěla poděkovat Amálce za nádherný pobyt a Jiřince a její mamince za skvělé jídlo. Při těchto pobytech jsme měly možnost se lépe poznat, všem se nám líbilo a rády bychom v těchto akcích pokračovaly i v dalším roce.

Jitka Hofmannová

Mikuláš v Petrklíči

Již 8 let se členové Petrklíče (sdružení na pomoc postiženým dětem) scházejí na sv. Barboru, aby si užili trochu legrace i strachu. „Přijde Mikuláš?“ „Nepřijdou s ním náhodou i čerti?“ „A dostanu nějaký dárek?“ To jsou v tomto čase zásadní problémy všech dětí, ty „petrklíčovské“ nevyjímaje. Letos se k nám přidaly i děti ze Speciální školy „Radost“, takže nás byla plná klubovna nemocnice.

O program se jako každoročně postarali studenti sušického gymnázia pohádkou O Smolíčkovi, Třech přadlenách a Neposlušných kůzlátkách. I sv. Mikuláš a andělíčci byly gymnazisté. (Čerty s sebou nevodíme – naše děti zlobí tak málo, že by stejně neměli žádnou práci!) Všechny děti dostaly balíčky s dobrotami a pan starosta k nim přidal malého andílka pro štěstí.

Je konec roku. Chtěla bych tedy poděkovat všem, kteří Petrklíč pravidelně podporují jak finančně, tak materiálně, chtěla bych popřát našim dětem, aby se jim splnila všechna přání, rodičům hodně sil a všem vespolek hlavně zdraví.

Milena Naglmüllerová

Rok 2007

Týden otevřených dveří.

Někteří členové PETRKLÍČE nyní navštěvují denní stacionář Klíček, který byl otevřen v dubnu letošního roku (2007) v Sušici, jako odloučené pracoviště Radosti Merklín. Radost je zřizována Diakonií Českobratrské církve evangelické. Na závěr Týdne otevřených dveří (10. 9.– 4. 9. 2007) si klienti připravili hudební vystoupení, ve kterém všem přítomným ukázali, že je zpěv i hra na hudební nástroje víc než baví. Velký dík nejen za pěkné vystoupení, ale především za každodenní práci patří všem pracovníkům Klíčku.

Obrázkové úterý

V úterý 9. října se opět sešli členové PETRKLÍČE při společné práci. Tentokrát jsme v gymnáziu vyráběli obrázky pomocí různých výtvarných technik, které nám ukázaly Laďka Jansová a Zdeňka Růžičková, učitelky ZŠ Nuželická. Nažehlování voskovek, kresba „zapékacím“ fixem na talířky, obrázky ze zbytků papíru a látek i vyšívané hvězdičky zaujaly rodiče i děti – některé si tak už připravily dokonce i „ježíškovské“ dárky.