Aktivity PETRKLÍČE

Rok 201622.1.2016

Výroční schůze Petrklíče v Restauraci U VÍTOVCŮ(salónek)

22.1.2016...

Tvořivá dílna

30.4.2016

Putování za „Máňou“

21.+22.5.2016

Sušické slavnosti - stánek

4.6.2016

Výlet po ŠUMAVĚ

10.6.20166

Muzikál-Ať žijí duchové

17.-19.6.2016

Víkendový pobyt Petrovice 2016

3.-4.9.2016

Sušická pouť - stánek

7.10.2016

Tvořivá dílna(každý PÁ v SVČ u Stáni Ptáčkové ve 13 - 15 hodin)

22.10.2016

BOWLING v hotelu Pekárna

2.12.2016

Mikulášská besídka

19.+20.12.2016

Vánoční trhy - Sušice