Přehled aktivit na rok 2009
7. března 8.00

Praha – Mořský svět (odjezd od gymnázia)

19. března

Batikování – šály, kravaty, šátky,…(v DDM)

31. března 15.30

Návštěva DD Sušice

Duben

Výlet Šumava (2)

Květen

Beseda s pí. Kutilovou Téma - syndrom vyhoření
Gymnázium Sušice

28. - 30. května

Víkendový pobyt v Petrovičích

Červen

Den dětí + Výlet Šumava (3)

Září

Oslavy 10. výročí Petrklíče (Santos)

Říjen

Výtvarné práce (v DDM)

Listopad

Keramika, výroba šperků (v DDM)

3. prosince 16.00

Mikulášská besídka (Klubovna nemocnice)

Přehled aktivit v roce 2009
Přehled aktivit v roce 2008
Přehled aktivit v roce 2007

Cíle sdružení PETRKLÍČ

PETRKLÍČ – sdružení na pomoc postiženým dětem je občanským sdružením, které působí na území Sušice a v přilehlém okolí. Naším cílem je socializace postiženého jedince. Chceme působit jako povzbuzující stimul života, ukázat dětem jeho radostné stránky a podporovat vůli žít. Působíme ve třech oblastech:

Pravidelná setkání
Snažíme se, abychom se sešli alespoň 1x za měsíc. Náplň našich setkání je různorodá. Pořádáme např. i výlety do vzdálenějších míst - s velkým ohlasem se u našich dětí setkal zájezd do zoologické zahrady a na lední revue. Na podzim se scházíme například při výrobě drobných dárků pro naše sponzory – velmi oblíbená je ubrousková technika, škrobová technika, zdobení triček, svíček, vajec i vosková výtvarná dílka. V čase adventním pro nás studenti Gymnázia v Sušici již tradičně připravují Mikulášskou nadílku s krátkým programem. V červnu společně slavíme Den dětí.
Akcí se kromě členů PETRKLÍČE zúčastňují i rodinní příslušníci a dobrovolníci, čímž se nám daří plnit další cíl – umožnit handicapovaným užší kontakt se zdravou společností.

Příspěvky na zábavu a terapii
Sdružení přispívá svým členům na pravidelné návštěvy plaveckého bazénu v Horažďovicích, solné jeskyně v Klatovech a někteří využívají i příspěvku na hippoterapii v Habarticích u Klatov (tuto formu terapie zatím využívá jen část našich dětí, protože někteří se koní bojí). Všechny tyto aktivity přispívají ke zlepšení zdravotního stavu našich členů.

Rehabilitační pomůcky
PETRKLÍČ zakoupil několik rehabilitačních pomůcek. Některé byly členům darovány (např. rehabilitační míče), některé jsou majetkem sdružení. Vlastníme např. 2 rehabilitační stoly, které členům za symbolický poplatek půjčujeme. Pravidelné cvičení je pro většinu našich dětí každodenní nutností, ale nákup rehabilitačního stolu by byl pro mnohé rodiny s postiženým dítětem finančně neúnosný.

Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 a vyšší. (c) 2007 WEBSection.